Het verlangen in mezelf om zonder pijn te leven was groot...

Van nature uit, was ik nogal een verlegen en nerveus iemand. Deze nervositeit speelde me parten bij mijn examens. Ik had faalangst om die perfectie niet na te kunnen streven. De perfectie die ik mezelf oplegde! Ik legde mijn lat zo hoog, zodanig dat stilaan mijn lichaam reageerde op mijn onrust! De oogarts constateerde reumatoïde arthritis in mijn ogen. In plaats van een mooie lijn, was er bij mij een karteling te zien. In godsnaam, hoe kon dit nu? Die stijfheid die ik al jaren had in mijn voet bij het opstaan, was te zien in mijn ogen? Deze oogarts stond erop mij door te laten lichten in een universitair ziekenhuis. Hier werd dit bevestigd en toen kreeg ik de boodschap:
"Je moet er maar mee leren leven!" Iemand van de vriendenkring zag, hoe ik worstelde met zware lichamelijke klachten.  Zij raadde me aan om te leren mediteren, aangezien zij hier zelf baat bij had.

Eerst wilde ik hier niets van weten! Met mijn denken had ik zoiets van; eerst zien, en dan geloven!
Het was een feit dat ik in angst leefde, waardoor mijn verdriet en pijn nog groter werd.
Het verlangen in mezelf om zonder pijn te leven was groot... dat hierdoor mijn eerste zaadje geplant was! "Baat het niet, dan schaadt het niet..." Inderdaad. Na jarenlang mezelf de tijd te gunnen om dagelijks gewoon te "zijn", oogstte ik resultaat. Door in de stilte te gaan, kreeg ik inzicht  Ik ervaarde een diepe rust en ontspanning. Ik gaf mijn lichaam hierdoor de kans om zichzelf te herstellen op celniveau. Mijn geest en ziel voelden zich fris en herboren. Uiteraard was dit met vallen en opstaan!

Ik wilde weten hoe de mens in elkaar stak! Zo gezegd, zo gedaan! In Antwerpen studeerde ik A1 medisch secretariaat waar ik les kreeg van huisdokters.  Eén van hen werkte ooit in Afrika, als geneesheer. Hij vertelde dat hij het moeilijk had om terug te acclimatiseren aan de westerse ingesteldheid. In Afrika luisterde men naar het lichaam en de natuur. Aftreksels van planten werden gebruikt om het lichaam een impuls te geven... "in het Westen verplicht de patiënt mij een geneesmiddel voor te schrijven, anders ben ik een slecht arts! Het was gedeeltelijk deze dokter die mij inzicht gaf dat er meer was dan een lichaam allleen. "Dikwijls lopen wij onszelf voorbij en luisteren we gewoonweg niet wat ons lichaam ons vertelt!"  Ook verdriet kan vastroesten in ons lichaam. Het is beter het verdriet vol moed aan te pakken. Dit kan door middel van healing.